កម្មវិធីសិក្សា​សម្រាប់​ការ​ត្រៀមខ្លួន​ក្នុង​ពេល​អនាគត​

SCIA គឺ​ជា​សាលាមធ្យមសិក្សា​12​កម្រិត​ពេញលេញ​ ដែល​ផ្តល់​ជូន​នូវ​កម្មវិធីសិក្សាល្អ​ផ្តាច់គេ​ ដោយ​​រួម​បញ្ចូល​នូវ​កម្មវិធីសិក្សា​របស់​សិង្ហបុរី​ និង​កម្មវិធីសិក្សា​ Cambridge។ ព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា និង​ទំនាក់​ទំនង​ចាក់​ឬស​យ៉ាងរឹង​មាំ​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធីអប់រំ​ជាតិរ​បស់​សិង្ហបុរី​​នៅកម្រិត​បឋមសិក្សា​​ ដែល​នាំ​ឲ្យ​សិស្ស​ទទួល​បាន​សញ្ញាបត្រ​ Cambridge ​នៅ​កម្រិត​មធ្យមសិក្សា​ និង​ក្រោយ​មធ្យមសិក្សា​។ ក្នុង​នាម​ជា​សាលា​អន្តរជាតិ​ដំបូង​គេ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​កម្មវិធី​រួមបញ្ចូល​គ្នា​បែប​នេះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា សិស្ស​របស់​ SCIA នឹង​ឆ្លងកាត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​​​​បង្រៀន​និង​រៀន​លម្អិត ជាមួយ​នឹង​របាយការណ៍​​ទាន់ពេលវេលា​ស្តី​ពី​ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​សិក្សា​។ កម្មវិធី​នេះ​រៀប​ចំ​ជា​រចនាសម្ព័ន្ធ​ក្នុង​រង្វង់​ផ្នែកសំខាន់ៗ​ចំនួនប្រាំ​នៃ​ការ​អប់រំ​បែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ - ផ្នែកពុទ្ធិ ផ្នែកសោភ័ណវិទ្យា ផ្នែកសីលធម៌ ផ្នែកសរីរៈ និង​ផ្នែកសង្គម ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​កម្មវិធី​អប់រំ​ផ្សារភ្ជាប់​នឹង​ការ​អនុវត្ត​របស់ SCIA ដែលរួមមាន សហគ្រិនភាព ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេពកោសល្យ។

កម្មវិធី​អប់រំ​ផ្សារភ្ជាប់​នឹង​ការ​អនុវត្ត​
 • វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា (STEM)
 • ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ
 • សហគ្រិនភាព
 • ការអភិវឌ្ឍ​ទេពកោសល្យ
ជំនាញក្នុងសតវត្សទី 21
 • ការគិត​ពិចារណាយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និង​ការគិត​បែប​ច្នៃ​ប្រឌិត​
 • ជំនាញទំនាក់ទំនង សហប្រតិបត្តិការ និង​​ព័ត៌មាន​
 • ​ពលរដ្ឋ​វិជ្ជា​ ការ​យល់ដឹង​ជា​សាកល និង​ជំនាញ​វប្បធម៌ចម្រុះ
ការ​អប់រំ​តាមបែប​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
 • ពុទ្ធិ
 • សោភ័ណវិទ្យា
 • សីលធម៌
 • សរីរៈ
 • សង្គម