អំពី SCIA

ស៊ីងហ្គាពួ ខេមបូឌា អ៊ីនធើណេសិនណល អេឃើដឺមី (SCIA) ខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំដែលល្អប្រសើរបំផុត និងសម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយជីវិត។ SCIA គឺជាសមាជិករបស់ Singapore Institute of Management (SIM) ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាឈានមុខគេនៅក្នុងវិថីវិស័យអប់រំជាច្រើន និងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបូបុរី។

តាមរយៈការទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអនាគតថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា SCIA នឹងផ្តល់ជូនកម្មវិធីខាងក្រោមដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការខុសៗគ្នារបស់អ្នកសិក្សា៖

ការអប់រំផ្លូវការ · កម្មវិធីពង្រឹងគុណភាព · សិក្ខាសាលា និងសន្និសីទ

ដោយមានជំនាញដែលជាអ្នកអប់រំទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសសិង្ហបូបុរី និងអន្តរជាតិ, SCIA នឹងផ្តល់ជូននូវការអប់រំ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងហ្មត់ចត់បំផុតដោយប្រើប្រាស់ទស្សនវិស័យបែបសាកលភាវូបនីយកម្ម។ ទីតាំងសាលារៀនដែលមានភាពល្អស្រស់ស្អាត់របស់ SCIA ស្ថិតនៅទីកន្លែងយុទ្ធសាស្រ្តនៅក្នុងទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងភ្នំពេញ - អគារខុនដូ One Park និងត្រូវចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅត្រីមាសទី2 ក្នុងឆ្នាំ2018។

ចក្ខុវិស័យរបស់ SCIA

ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យុគសម័យសាកលភាវូបនីយកម្ម

ាវចនារបស់ SCIA

បន្តលទ្ធភាពគ្មានដែនកំណត់

េសកកម្មរបស់ SCIA

ក្លាយាសាលាែល ឈានមុខគេដែលបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សម្នាក់ៗអោយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសំរាប់អនាគត និងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ជីវិតរស់នៅដែលល្អប្រសើរតាមរយៈការអប់រំ។

ោលដៅរបស់ SCIA

ើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សរបស់ើងឲ្យក្លាយជា អ្នកដឹកនាំ

Lអ្នកសិក្សាពេញមួយជីវិត
Eអ្នកច្នៃប្រឌិតែកសហគ្រិន
Aអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ
Dបុគ្គលដែលានោលដៅច្បាស់លាស់
Eថ្នាក់ដឹកនាំគំរូ
Rអ្នកដែលចេះត្រិះរិះពិចារណា
Sពលរដ្ឋែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គម

គុណតម្លៃរបស់ SCIA

Bតុល្យភាព
Rភាពក្លៀវក្លា
Iសុចរិត
Gសមត្ថភាព
Hមនុស្សធម៌
Tទំនុកចិត្ត & សេចក្តីគោរព
Eភាពល្អប្រសើរ
Sស្មារតីនៃដំណើរផ្សងព្រេងការឆ្ច្នៃប្រឌិត
Tការងារជាក្រុម