អំពី SCIA

ស៊ីងហ្គាពួ ខេមបូឌា អ៊ីនធើណេសិនណល អេឃើដឺមី (SCIA) ខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលល្អប្រសើរបំផុត និងសម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយជីវិត។ SCIA ជាសមាជិក របស់ Singapore Institute of Management (SIM) ជាគ្រឹះស្ថានដែលឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់ជូនការអប់រំជំនាញជាច្រើន និងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។

ដោយមើលឃើញពីសារសំខាន់នៃការអប់រំអនាគតអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សាលា SCIA នឹងផ្តល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោម ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការខុសៗគ្នារបស់អ្នកសិក្សា៖

ការអប់រំផ្លូវការ · កម្មវិធីពង្រឹងគុណភាព · សិក្ខាសាលា និងសន្និសីទ

ជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនដែលមានវិជ្ជាជីវ:មកពីប្រទេសសិង្ហបុរី និងអន្តរជាតិ, សាលា SCIA នឹងផ្តល់ជូននូវការអប់រំ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងហ្មត់ចត់បំផុតដោយប្រើប្រាស់ទស្សនវិស័យបែបសាកលភាវូបនីយកម្ម។ ទីតាំងសាលារៀនដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ SCIA ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងភ្នំពេញ - អាគារខុនដូ One Park។

ចក្ខុវិស័យរបស់ SCIA

ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យុគសម័យសាកលភាវូបនីយកម្ម

ាវចនារបស់ SCIA

បន្តលទ្ធភាពគ្មានដែនកំណត់

េសកកម្មរបស់ SCIA

ក្លាយាសាលាែល ឈានមុខគេដែលបណ្តុះបណ្តាលសិស្សានុសិស្សម្នាក់ៗអោយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសំរាប់អនាគត និងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ជីវិតរស់នៅដែលល្អប្រសើរតាមរយៈការអប់រំ។

ោលដៅរបស់ SCIA

ើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សរបស់ើងឲ្យក្លាយជា អ្នកដឹកនាំ

Lអ្នកសិក្សាពេញមួយជីវិត
Eអ្នកច្នៃប្រឌិតែកសហគ្រិន
A>អ្នកដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ
Dបុគ្គលដែលានោលដៅច្បាស់លាស់
Eថ្នាក់ដឹកនាំគំរូ
Rអ្នកដែលចេះត្រិះរិះពិចារណា
Sពលរដ្ឋែលមានទំនួលខុសត្រូវសង្គម

គុណតម្លៃរបស់ SCIA

Bតុល្យភាព
Rាពក្លៀវក្លា
Iសុចរិត
Gសមត្ថភាព
Hមនុស្សធម៌
Tទំនុកចិត្ត & សេចក្តីគោរព
Eភាពល្អប្រសើរ
Sស្មារតីនៃដំណើរផ្សងព្រេងការឆ្ច្នៃប្រឌិត
Tការងារជាក្រុម